Medium-consult   Algemene voorwaarden     Belangrijk     Nieuws    

 

2helendehanden     

        energetische praktijk 

  

  Home  |  Behandeling  |  Cursus  |  AgendaTarieven  |  Ik Links  |  Contact    

 

  

Van negatief naar positief

  

  

   

   

   

    

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Een negatieve gedachtestroom omzetten naar een positieve gedachtestroom en

dan een hoop kwalen kwijtraken, dat zou toch mooi zijn!

  

Er is wel een stuk wilskracht voor nodig. En dan bedoel ik met wilskracht: "de wil om

het doel te bereiken en hier ook iets voor te willen doen, cq tijd voor vrij te willen

maken".

  

Echt moeilijk is het niet en... het geeft toch ook een geweldige kick als het gaat

lukken.

  

Ik zal een tipje van de sluier oplichten: Uw onderbewustzijn neemt voor waar aan

voor wat uw  bewustzijn denkt en doet.

    

Onderbewustzijn

Er is een samenwerking tussen ons bewustzijn en ons onderbewustzijn. Ons onderbewustzijn neemt namelijk voor waar aan waar we bewust aan denken. Helaas

gaat dit niet altijd gepaard met de snelheid die we zouden wensen maar het werkt

wel en dit onderbewustzijn is te programmeren.

 

Negatief voorbeeld: Als je jezelf inprent dat je de straat niet over durft te steken en

e zegt dit een honderdtal keer tegen jezelf dan steek je die straat niet meer over.

Dan durf je niet meer omdat jouw onderbewustzijn zegt dat je dit niet meer kan.

 

Als het negatieve werkt dan kunnen we het dus ook positief gebruiken.

Een voorbeeld: Als je s’morgens onder die douche vandaan komt en je kijkt in de

spiegel en tegen jezelf zegt: Dit is de beste dag van mijn leven en dat ga ik vandaag uitstralen en ik weet dat niemand dit gevoel in mij kan stoppen omdat ik weet dat dit

de waarheid is. Deze zin zal zorgen voor een stuk positiviteit in jouw leven. Je zal

het alleen elke dag een aantal weken tegen jezelf moeten zeggen maar je voelt en

ziet je veranderen.

 

Met het programmeren van jouw onderbewustzijn kan je jezelf ook naar het succes toepraten. Bijvoorbeeld de negatieve boodschap “ik ben uitgeput omzetten naar de positieve boodschap “ik voel mij geweldig” of  “Ik ben dit werk beu“ naar “ik hou

elke dag meer van mijn werk” of “de wereld is rot” naar “ik hou van het leven”. En

zo kan je nog wel even doorgaan.

 

Je kan met jezelf afspreken dat je bij het volgende gesprek met familie, vrienden en kennissen positieve en stimulerende woorden zult gebruiken. Wat je denkt is niet toevallig. Je zoekt het immers zelf uit. Jij hebt daartoe besloten. Bewust of onbewust wilde je het zo maar die richting van jouw leven kan je ook veranderen, tenminste

als je dat wilt. De uitdrukking “alles wat je zegt ben je zelf” zal je best wel kennen

en het is nog waar ook. Je bent immers wat je denkt dit zendt je ook uit.

 

Probeer jezelf eens een doel te stellen. Bijvoorbeeld ik wil voor 1 augustus mijn motorrijbewijs hebben. Schrijf hierover eens een positieve zin op een stuk papier

en lees dit een aantal keren per dag in jezelf op. 

  

Verder ga ik even niet. Binnenkort meer hierover. Ik moet het even goed op papier zetten. Het is een wat lastige maar prachtige materie wat ook prachtig werkt.

 

 

 
  Negativiteit omzetten naar positiviteit. Dat  gaat zeker lukken.

 

 

 

 

 

Webwinkel

  

Neem gerust een kijkje.

 

 

 

 

Colloidaal zilver

een vergeten wonder-middel? Bacterie en virusdoder? Lyme?

 

 

 

  
 

                 x

      Riny Kuijlen  Medium Magnetiseur en ReikiMaster